گواهینامه ها

گام به گام صادرات
گام به گام واردات
اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی
پروانه کسب تجهیزات پزشکی
DBA بازرگانی
ایزو 9001
نمایندگی سیم و کابل
جواز تاسیس واحد فنی مهندسی
نمایندگی ترکیه