گواهینامه ها

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی
پروانه کسب تجهیزات پزشکی
DBA بازرگانی
ایزو 9001
نمایندگی سیم و کابل
جواز تاسیس واحد فنی مهندسی
نمایندگی ترکیه